17
Сря, Апр
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Група социолози от Социологическия институт на БАН, трансформиран в Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ), посети отново Свиленград във връзка с работата по проекта „Практики на всекидневно гражданство и регионална динамика на гражданското участие в съвременното българско общество” с ръководител доц. д-р Светла Колева. Този проект е продължение на предишно съвместно френско-българско изследване, по повод на което социолозите посетиха района преди две години в края на 2009 г. Целта на сегашното им идване беше да се види има ли някакви промени от тогава и кои са факторите, които ги определят или им влияят. Този път социологическата група включваше и чуждестранния консултант на екипа проф. Жак Буше от Университета на Квебек в Утауе, Канада, който разработва проблемите на изследванията в партньорство и възможностите за демократизиране на достъпа до знание. За първоначални контакти и запознаване с обстановката в групата беше включен и Ремо Глаус, магистър от Университета във Фрибург, Швейцария, който е на 5-месечно обучение в катедрата по социология на Софийския университет по Програма „Еразъм”.

Освен това гостенка на екипа беше и г-жа Женевиев Сенешал от Екс-ан-Прованс, Франция, специалист по комуникации и връзки с обществеността.

И този път социолозите се срещнаха с представители на сдружението на майки с деца със специални образователни потребности „Нашите деца могат”. Има видимо положително развитие – сдружението е вече официално регистрирано. С помощта на общината реализира проект, благодарение на който от лятото в града функционира Детски център. Той се посещава от над 25 деца, с които се занимават добре подготвени специалисти. Първите резултати, по думите и на майките и на професионалистите, вече са налице – децата стават по-самостоятелни и се чувстват добре, общуват активно и равностойно както помежду си, така и със своите връстници в детската градина или училището. Въпреки че срокът на проекта изтича през февруари 2012 г., общинското ръководство е съпричастно към проблемите на тези семейства и е поело ангажимента да продължи финансирането на Центъра. Всичко това стимулира инициаторките на сдружението. Към неговата работа има интерес и от други градове на страната – Бургас, Любимец. Освен това участничките в него планират да се свържат и организират съвместни инициативи с подобни сдружения в Одрин, Турция, и в близкия гръцки град Ористиада. Спечелен е и предстои да се реализира с финансиране по линия на Фондация „Отворено общество” – София проект за изграждане на рехабилитационен център. При неговото изпълнение специално внимание ще се обърне на работата с родителите и тяхното обучение да се справят самостоятелно със специалните потребности на своите деца.

Социологическият екип се срещна и с представители на с. Маточина по повод активността на тамошното сдружение. За съжаление, за момента работата в него изглежда замряла. А селото може да се похвали с много интересни исторически обекти – останки от крепостта Букелон от римската епоха с добре запазената защитна кула, възвисяваща се над него, скална църква от Х век, скална църква в близкото село Михалич от същия период. Към тях могат да се добавят възможностите за екотуризъм, орнитоложкото многообразие на местността и др. Въпреки тези прекрасни природни и исторически дадености, различни – както обективни, така и субективни фактори препятстват работата на сдружението. При проведения разговор и направената след него обиколка на района се споделиха много и разнообразни идеи за активизиране на работата му, но един от изводите, който се очертава още от сега е, че много малките населени места, каквото е с. Маточина, нямат нито финансов, нито кадрови потенциал да се справят сами и развиват подобна дейност и такива граждански обединения се нуждаят от целенасочената подкрепа на местните общински власти.

Накрая гостуващите социолози посетиха забележителната средновековна крепост при с. Мезек, както и близката тракийска гробница, датирана от IV-III в. пр. Хр. и разкрита от експедицията на проф. Богдан Филов в началото на 30-те години на миналия век. Така те се докоснаха до впечатляващото минало на този край. Същевременно получиха представа и за перспективното настояще на региона при посещението им във винарната „Катаржина”, една от емблематичните фирми в района. Благодарни сме за съдействието на дългогодишния ни приятел Николай Колев, собственик на в. „Старият мост“.

Диана Ненкова,

социолог в Институт за изследване на обществата и знанието - БАН