19
Вт, Ян
16 Нови статии

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март

„Данъчна кампания’ 2021“ ще започне на 11 януари, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково.

В периода от 1 до 10 януари 2021 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г., съобщават от офиса на Агенцията в Хасково.

Пчеларите ще трябва да въведат GPS координатите на пчелина си

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности .