06
Пон, Дек
15 Нови статии

До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Нови, по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания, които са непълнолетни. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години, съобщават от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г.

На заседание на 24 ноември правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Свиленград, която ще осигури още едно противопожарно депо, оборудвано с необходимите видове машини и инструменти. Имотът е с площ 987 кв. м, намира се  в с. Дервишка могила, местност „Богданчец“ и в него е построената двуетажна сграда „Опорен пункт за поддържане“ с площ 74 кв. м.

Поради ремонтни дейности от страна на община Свиленград днес е спряно водоподаването по улиците „Стефан Караджа“, „Околчица“ и част от бул. „България“ в Свиленград, съобщават от ВиК. Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването – 17,00 ч., след което е възможно помътняване на водата.

Най-после водещата към митническото бюро разбита отсечка ще бъде ремонтирана

 

С Постановление на Министерския съвет община Свиленград получава допълнителен трансфер за целеви разходи за 2021 г. в размер на 523 890 лева. Средствата са предназначени за реконструкцията на ул. „Д-р Петър Берон“ в свиленградския квартал „Капитан Петко войвода“, повече известен като кв. „Гарата“.

Години наред тази разбита улица, водеща до митническото бюро, е истински кошмар за преминаващите по нея тежкотоварни камиони. Средно по 70-80 тира на ден се движат по осеяната с дълбоки ровове отсечка за извършване на митническите формалности в терминала. Заради ужасната настилка автомобилите често търпят аварии – пробити резервоари, счупени колела и брони, което предизвиква гнева на шофьорите._

На няколко пъти спедиторските фирми за своя сметка засипват с чакъл дупките, които при по-сериозен дъжд отново се изравят. Преди няколко дни те отново наеха фирма да запълни рововете.

Дългата точно 347 метра улица е единствената, по която могат да преминат камионите, за да достигнат до митническото бюро. Преди няколко години бе въведена забрана те да преминават по другите улици след протести на жителите на квартала. Още тогава трябваше улицата да бъде реновирана от Общината, тъй като е в чертите на населеното място. Тогавашното местно ръководство обаче не намери пари, не положи и достатъчно усилия. От Министерството на финансите отпуснаха 200 хил. лв. за бетониране на подстъпите към митническия терминал, но улицата остана непипната.

Вследствие на това митническото бюро в кв. Гарата започна да губи клиенти. Ползващи услугите му транспортни фирми се пренасочват към други митнически бюро в страната. Това се отразява негативно и на редицата спедиторски фирми, развиващи дейност тук.

Освен финансово-икономически вреди, разбитата улица нанася и удар върху имиджа на общината и страната ни. Обиколил съм Европа и Близкия изток, но такъв път не съм виждал, заяви преди време пред „Старият мост“ възмутен турски шофьор.

Със сегашния трансфер от над половин милион лева най-после държавата финансово обезпечава реконструкцията на разбитата улица. Средствата са отпуснати след изготвянето на проект от общината през миналата година. Предстоят технически процедури и обявяването на обществена поръчка, каза кметът на общината арх. Анастас Карчев.

Николай Колев

Снимки - архив „Старият мост“:

1. Закъсал в голяма яма на улицата тир

2. Камиони се движат с риск по разбитата отсечка

3. Нает от спедиторски фирми багер изравнява временно пътя

Електронните адреси за кореспонденция, на които НАП изпраща съобщения и документи до физически и юридически лица, вече могат да се заявяват и коригират онлайн от клиентите на Агенцията чрез нова електронна услуга, наречена „Управление на достъпи и на контактна информация“.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ определи бюджет до 72 млн. лв. в помощ на земеделските производители за смекчаване и преодоляване на икономическите щети, причинени от пандемията Covid-19.

Стопаните могат да подават заявления за подпомагане в областните дирекции от 8 ноември до 26 ноември 2021 г. Субсидиите ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.

Средства ще получат фермери, които отглеждат едри и дребни преживни животни, пчелари за обезпечаване грижите за пчелните семейства, производители на плодове и зеленчуци .

Право на подпомагане по схемата ще имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., уточняват от ДФЗ. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.

СМ

До 15 ноември фирмите и физическите лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 година. От офиса на НАП в Хасково допълват, че същото важи за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа.

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2021 година.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби през 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че има случаи, в които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, което може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък.

Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП. За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП - www.nra.bg, на телефона на Информационния център: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/ или във Facebook страница на агенцията.