11
Нед, Апр
22 Нови статии

На 15 април изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2021 година, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева се удължава с един месец срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г.

Областната дирекция „Земеделие“ в Хасково е публикувала списък на свободни имоти - пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, с начин на трайно ползване за стопанската 2021/2022 г.

Още три работни дни имат физическите лица да ползват отстъпка при плащане на дължимия данък върху доходите си, получени през миналата година. Възможността е до 31 март, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Национална агенция за приходите повишава сигурността при плащанията с банкови карти в интернет, като въвежда двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането, съобщават от офиса в Хасково.