В кметството на село Оряхово, община Любимец , днес работи временна приемна на Националната служба за съвети в земеделието / НССЗ/.

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе над 58 млн лв. плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите. Средствата са наредени по банковите сметки на 12 759 земеделски стопани в цялата страна, които се грижат за земеделски земи в защитени зони.

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 мобилни офиса в общински центрове.Те ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.  

Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) информират, че предстои прием на заявления за подпомагане по извънредната подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 В ход е приемът на проектни предложения за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони .  

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Хиляди кокошки носачки ще бъдат загробени заради огнище на птичи грип във ферма в хасковското село Криво поле. Ще бъдат проследени и достигнали до пазара снесени от тях яйца, които ще бъдат иззети и унищожени, стана ясно от заседание на Областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Минко Ангелов.