25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград получава от държавния бюджет допълнителен трансфер от 270 хил. лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Сумата е одобрена на последното заседание на Министерския съвет.

Средствата са предназначени за СУ „Д-р Петър Берон“, което бе одобрено още на в първия етап на STEM програмата на Министерството на образованието и науката. Училището бе класирано в така наречената голяма категория – с над 300 ученици.

Финансирането ще подпомогне изграждането на училищни STEM центрове в учебните заведения. STEM (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни предмети, програмата ги интегрира на базата на реално приложение. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда, която демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието.

В Хасковска област пари по тази програма получават и общините Хасково, Димитровград и Харманли.