01
Пет, Юли
17 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Министерството на труда и социалната политика стартира нова кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Крайният срок за подаване на документи е 5 май 2021 г.

Между 10 000 и 100 000 лв. е сумата, която се отпуска по програмата за проекти, свързани с изграждането на достъпната жилищна среда за хората с увреждания – изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори. Могат да кандидатстват собственици на къщи, в които член на семейството е с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в жилищни блокове.

До 8 000 лв. са средствата за проекти по компонент „Лична мобилност“. Помощта е за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания. Стойността на всяко предложение ще се определя въз основа на документи, съдържащи технически и финансови параметри за необходимото изменение на конструкцията на превозното средство. Освен това, кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, през 2021 г. ще могат да получат и финансиране на курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза. Необходим е и документ, че са физически годни да бъдат шофьори.  

Необходимите документи за кандидатстване се подават на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.), по куриер или по пощата на адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, Център за информация и услуги на МТСП (деловодство).

Подробна информация може да се намери в рубриката „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“ на страницата на МТСП, на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1