19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Работата на Зелени Балкани за опазването на белошипата ветрушка е провокирала симпатиите на английските посетили

  Това лято през Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в с. Левка, част от НАТУРА 2000 зона Сакар, преминаха стотици туристи. Основно любители на птиците и природата, международните гости не скриваха искрените си впечатление от работата на Зелени Балкани. Голяма част от тях подкрепиха природозащитните ни дейности чрез финансови дарения и благодарности споделени в Книгата за гости.

Едно от тези дарения, което анонимният дарител ни изпрати по пощата, след като се е завърнал в Англия предизвика доста мили чувства сред екипа на Зелени Балкани. Начина по който банкнотите и монетите бяха прикрепени към тематични пощенски картички и отправеното послание провокираха искрена благодарност за оказаното внимание и оценка на дългогодишната ни работа.  

Използваме случая да благодарим от сърце не само на този анонимен дарител, но и на всички туристи, посетители и гости, както и на туристическите фирми, организирали посещенията в  Центъра за природозащитни дейности на Зелени Балкани в с. Левка, част от който е и Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки. Вашите подкрепа, внимание и партньорство  са от изключителна важност за работата ни по възстановяването и запазването на белошипата ветрушка като гнездящ вид в България.  

 Градимир Градев, ръководител на проект