17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

14 са функциониращите читалища в община Свиленград, става ясно от Програмата за развитие на читалищната дейност през 2022 г. Най-голямото от културните средища е НЧ „Просвета 1870“, което има филиал и в Одрин. Останалите са в кв. Гарата и селата Студена, Левка, Пъстрогор, Момково, Мезек, Сива река, Димитровче, Райкова могила, Щит, Капитан Андреево, Младиново, Сладун.

Повечето от тях са единствената културна институция в населеното място. Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. Задачата им и през 2023 година е да функционират и да се развиват като динамичен информационен център, съчетаващ традицията с модерните технологии. Читалищните библиотеки задължително осигуряват достъп до поне един местен и национален ежедневник, а фондът се обогатява ежегодно чрез покупки или дарение на книги.

В тези читалища работят общо 34 постоянни и 12 временни художествени колектива с 560 самодейци, които имат над 100 читалищни, общински, национални и международни изяви за 2022 г. Дейност развиват 15 школи по изкуствата, клубове и кръжоци със 110 участници в тях. Уредени са 10 музейни и етнографски сбирки.

Местните културни средища работят по всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело в България. Значителна част от всички мероприятия в Културния календар на общината през м. г. са реализирани от читалищата, основно от НЧ „Просвета 1870“.