27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Проектното предложение „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и съоръженията към тях на територията на община Любимец“ е преминало предварителното класиране , съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Финансирането за създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура се осигурява по Програмата за развитие на селските райони. Определеният бюджет за пътища общо в страната е в размер на 97 790 000 лв.

Община Любимец вече е събрала оферти за извършване на строително-монтажни работи чрез прилагане на принципа на пазарни консултации. За рехабилитация са определени отсечки от пътищата за Дъбовец, Вълче поле, Лозен, Черна могила, Белица, Оряхово, Васково, Георги Добрево.

СМ