15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Поради навършване на пенсионната си възраст директорът на детските градини в Любимец Иванка Христова излезе в заслужена почивка. На 5 януари тя напуска образователната система след 42 години трудов стаж, от които последните десет като директор.

В знак на благодарност и признателност към труда на досегашния си ръководител, колективите от двата филиала в града организираха церемония по изпращане, която премина под надслов „Следвай мечтите си“. На нея бе поканен и ръководния екип на община Любимец. Кметът Анастас Анастасов, Зам.-кмета Илия Илиев и Таня Стоименова – старши експерт „Образование“, уважиха събитието и присъстваха в градината.

За да засвидетелства още веднъж своето уважение към досегашния труд на г-жа Христова, Анастасов й връчи цветя и почетен знак „Плакет“ с думите: „През тези 10 години, които работихме съвместно, вие постигнахте много като ръководител на детските заведения. Те се развиха в добра посока, със сплотен и амбициран за работа колектив.“ От своя страна г-жа Христова също благодари за доверието и съдействието на общинския екип за изминалите години, през които се извършиха основни ремонти и обновяване на материалните бази на всички детски градини в града и селата, облагородяване на дворните пространства, кътовете за игра на децата и др. Разбира се, направи ретроспекция на изминалите години и благодари на учителските колективи, като се обърна към тях с думите: „През годините вие доказахте, че сте професионалисти! Продължавайте да работите с любов и призвание учителската професия, за да продължи градината да се развива и да се слави с добро име.“

Емоцията и вълнението сред присъстващите бяха осезаеми. Всеки един от двата колектива бе подготвил топли думи на благодарност към досегашния директор. Госпожа Христова придоби право на пенсия през октомври 2022 г. и продължи да изпълнява задълженията си до края на годината. Временно изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс ще бъде Димитрина Димитрова, досегашен зам. - директор.