Общество
Инструменти
Шрифт

830 заявления за отпускане на помощ за отопление са постъпили в община Свиленград, 181 са получили отказ. В Любимец заявленията са 632, от които 84 са с отказ. Това са окончателните данни след приключване на приема на документи, съобщи Сийка Гелева, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Хасково.

Тези, които са подали декларации до 31 октомври и са получили отказ с мотиви: средномесечен доход за предходните 6 месеца по-висок със сума по-малка или равна на 40 лв. от диференцирания доход за отопление, непълна 6-месечна регистрация в Бюрото по труда към 1 ноември 2022 г. или и с двата мотива, ще получат служебно еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 400 лв. Тя ще бъде изплатена по начина, посочен в заявлението-декларация.

В Свиленград 45 заявления за помощ за отопление са подадени след крайния срок – 31 октомври. Съгласно постановление на Министерския съвет 23-ма ще получат еднократна финансова помощ в периода 12-23 декември. Заповедите за отказ са 13, 9 заявления са в процес на обработка.

В Свиленград са предоставени 3 ваучера за 3 лица и деца- украински граждани, получили временна закрила, информираха още от хасковската дирекция. С ваучерите могат да се купят храни, хигиенни материали, учебни пособия.

159 първокласници в Свиленград и 72 в Любимец имат отпуснати еднократни помощи за ученици. При осмокласниците броят е съответно 136 и 70.

14 са разрешените електронни винетки в Свиленград и 9 в Любимец съгласно наредбата за освобождаване от винетни такси при ползване на републиканските пътища от лица с намалена работоспособност или увреждания, вкл.деца.

СМ

Снимка: Янко Найденов