Общество
Инструменти
Шрифт

Окръжeн съд-Хасково отказа екстрадацията на турския полковник Мустафа Гьокташ, поискана от съдебните власти на Турция по обвинение за поръчване на убийството на университетския преподавтел и писател Неджип Хаблемитоглу на 18.12.2002 година и „членуване в организация, образувана за извършване на престъпление”.

Съдът прие, че представените в хода на производството гаранции от Република Турция не гарантират по достатъчно категоричен начин спазването на основни права, свързани с осигуряването на справедлив съдебен процес, разглеждан от независим и безпристрастен съд и неподлагане на изтезания, унижения, жестоко и нечовешко отношение при задържането му под стража и изпълнението на наказание, ако такова бъде наложено, каквито са изискванията на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, приета от Съвета на Европа, в която членува и турската държава. Така магистратите констатираха, че са налице основанията за отказ, предвидени в чл. 7, т. 4 и т. 5 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, като взе предвид доказателствата по делото и се позова на актове на Европейския парламент, в които се обсъждат проблеми с върховенството на правото и независимостта на съдебната власт в Република Турция, както и неизпълнението от турска страна на решенията на Европейския съд по правата на човека. Наред с гореизложеното, относно престъплението „членство в организация, образувана за извършване на престъпление“ съдът прие, че е погасено по давност съгласно българския Наказателен кодекс.

Делото вчера продължи близо 5 часа с обстойни пледоарии и прекъсвания. Гьокташ бе защитаван от двама адвокати – свиленградчанина Иван Иванов и Антон Попов от Хасково.

По време на зеседанието стана ясно, че подсъдимият е поискал политическо убижище в България, но от Президентството не са разгледали молбата му.

Гьокташ бе арестуван в Свиленград при рутинна проверка на 1 септември 2022 г. Той е обвинен в две престъпления в Турция и бе издирван от Интерпол с червена бюлетина.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – гр. Пловдив в 7 – дневен срок.

На снимките: 1. Подсъдимият Мустафа Гьокташ 2. Адвокат Иван Иванов