13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет получи щедро дарение от Върховният комисариат на ООН за бежанците в България. Пратката съдържа жизненоважни продукти, включително матраци, одеяла, чаршафи, възглавници , хигиенни комплекти.

Продуктите са разпределени във всички Регистрационно-приемателни центрове на ДАБ , сред които е и този в с. Пъстрогор.

Това е най-голямото дарение в натура в размер на 235 370 щатски долара, което Агенцията е получавала и което ще подобри значително условията на живот на хората, търсещи международна закрила в центровете на ДАБ, отбелязва институцията.

Агенцията за бежанците на ООН е глобална организация, чиято мисия е да спасява човешки животи, да защитава права и да изгражда по-добро бъдеще за бежанци, насилствено изселени общности и лица без гражданство. Тя им предоставя животоспасяваща помощ, включително подслон, храна и вода, като същевременно им помага и да опазят своите фундаментални човешки права.

Върховният комисариат за бежанците на ООН в България работи от юли 1993 г. Той си сътрудничи с Държавната агенция за бежанците , Министерството на вътрешните работи, Гранична полиция, Дирекция „Миграция“ и неправителствени организации с цел да гарантира закрила на бежанците, лицата, търсещи убежище и други лица, попадащи в неговата компетенция.

СМ