21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград съобщава на всички ползватели на лозя – общинска собственост, находящи се в землището на гр. Свиленград, че двумесеченият срок за подаване на заявление до Кмета на община Свиленград за наемане на ползваните поземлени имоти без търг или конкурс при годишна наемна цена в размер на 20.00 /двадесет/ лева/дка за срок от 5 /пет/ години изтича на 01.11.2022 г.

Конкретните имоти са описани в Приложение №1 към Решение №962/27.07.2022 г., което е публикувано на сайта на община Свиленград www.svilengrad.bg, раздел „Дейности“, „Общинска собственост – Обявления, и на информационното табло във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград

https://www.svilengrad.bg/bg/obshtinska-sobstvenost-obyavleniya/reshenie-962/27072022g-na-obs-svilengrad-vedno-s-prilozhenie-1-nerazdelna-chast-ot-sashtoto.

Ако до 01.11.2022 г. за тях няма подадени заявления, ще бъде внесена нова докладна записка до ОбС – Свиленград за вземане на решение за предоставяне под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и поред, определени от Общинския съвет. За справки и информация: 0379/74312 - ОбА – Свиленград, Дирекция „Общинска собственост и екология”.