15
Пон, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви списък на общините, които ще получат над 406 млн лв. за свои приоритетни инфраструктурни проекти. Сред тях е и Свиленград.

За изграждане на ВиК мрежа в кв. 325, 326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332, намиращи се между квартал Изгрев, ул. "Лозица" и околовръстния път в града, са осигурени 660 869 лв.

Одобрен е и проектът за ВиК инфраструктура на община Любимец. За доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на град Любимец са определени 1 830 663 лв.

Обектите са предложени от Националното сдружение на общините в България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части до декември 2022 г. В списъка са включени общо234 обекта за ВиК инфраструктура, ремонт на общински пътища и улична мрежа. За всяка община е включен по един обект. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово, информира министерството.

СМ