25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По случай 16-ти април - Деня на Българската Конституция и юриста, съдът и прокуратурата в Свиленград организираха „Ден на отворените врати“, който се проведе на 12.04.2022 г. от 10.00 часа до 16.00 часа в Съдебната палата.

Всички посетители имаха възможност да се запознаят с работната среда на магистратите и съдебните служители, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите, прокурорите и служителите на съда и прокуратурата, с начина на разпределението на делата, с интернет страниците на двете институции и с възможностите за получаване на информация от тези източници.

В изпълнение на инициативата се организира и симулативен наказателен процес с участието на ученици от ПГССИ „Христо Ботев“ и СУ „Д-р Петър Берон“. Процесът се разигра от разширен състав, поради големия брой ученици, които пожелаха да участват. В организацията по провеждане на симулативния процес се включиха съдии и прокурори. Участниците бяха съответно със съдийски, прокурорски и адвокатски тоги, и с униформи на служители от съдебната охрана.

Участващите в процеса ученици изиграха отлично ролите си, в това число сами определиха размера на наказанието и постановиха присъда, за което бяха бурно аплодирани от съучениците си. Изпълнителите в „представлението“ и всички присъстващи бяха единодушни, че историята, която се разигра по действителен случай, за тях е много поучителна. Всички те демонстрираха уважение към професиите, упражнявани от юристите.

Бяха раздадени подаръци, както на участниците в симулативния процес, така и на гостите в Деня на отворените врати - Конституции на Република България, грамоти и брошури.