17
Сря, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Запознаване с опита на община Свиленград в управлението на отпадъците бе темата на среща между кмета на Свиленград арх. Анастас Карчев и кмета на Ардино инж. Изет Шабан.

Кметът на родопската община посети Свиленград, придружаван от заместник-кмета Неджми Ходжов и специалисти еколози. Той съобщи, че от една година в Ардино е започнало въвеждане на разделно събиране на отпадъците и целта на посещението е да се почерпят знания от успешната практика на Свиленград за подобряване на системата.

На срещата присъстваха заместник-кметът Мария Костадинова, директорът на Дирекция „Общинска собственост и екология” инж. Иванка Димитрова и екологът на общината Гергана Тонева. Те запознаха гостите с всички стъпки, изминати дотук през последните 6 години по пътя към целта - нулеви отпадъци, от първоначалния морфологичен анализ на отпадъка и партньорството с неправителствени организации до последния наскоро стартирал демонстрационен проект за измерване на отпадъка от домакинствата и въвеждане на принципа „плащаш, колкото изхвърляш”.

С непрекъснатото си развитие Свиленград може да стане пример за общините в България, мотивирани да оптимизират управлението на отпадъците и сме щастливи да споделяме нашия опит, заяви кметът арх. Карчев. Заместник-кметът Костадинова отбеляза, че това се е превърнало в мисия за ръководството на общината, а инж. Димитрова изтъкна колко е важна постоянната комуникация с гражданите и бизнеса за постигането на успех в тази трудна сфера.

Свиленград е първата и засега единствена българска община, включена в Европейската мрежа за нулеви отпадъци. За да получи сертификат за нулеви отпадъци, общината се ангажира да работи за постигането на 90% предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, компостиране на твърдите битови отпадъци, така че не повече от 10% да остават за депониране.

В изпълнение на дългосрочната стратегия за нулеви отпадъци са реализирани различни новаторски идеи. Свиленград е първата българска община, която през 2016 г. въведе метода разделно събиране „от врата до врата”. По-късно в системата бяха включени и търговските обекти, където хартия и пластмаса се събират по график. Вече разделно се събират и текстил, мебели, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Част от тях се събира в специално обособен общински екоцентър, което улеснява транспорта им. Разкрита е и площадка за строителни отпадъци, където те се натрошават и използват в ремонтни дейности. Пилотно се изградиха и три площадки "Зелен екокът" до многофамилни жилищни сгради, а достъпът до тях е чрез електронни чипове. С децата от детските градини се работи като се изграждат мини зелени екокътове, където им се разяснява разделното събиране. От 2021 г. заработи модерна инсталация за компостиране с капацитет 3 000 тона годишно, която се захранва с разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци. От началото на февруари 2022 г. в града бяха поставени и два контейнера за дрехи и обувки. Следващите стъпки са свързани с въвеждане на разделно събиране и в селата. За ангажиране на обществеността в процеса още в началото се сформира Консултативен съвет за нулеви отпадъци, в който членуват активни граждани, представители на училища, пенсионерски клубове, бизнеса, полицията, ромския квартал, както и представители на общината и общински съветници.