29
Сря, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

20 села в община Свиленград са включени в предстояща анкета на природозащитната организация „Зелени Балкани“.

Целта е да се проучи общественото мнение и нагласите на хората към опазване на редките птици, сред които са и лешоядите. Анкетьорите ще посетят Димитровче, Дервишка могила, Варник, Костур, Левка, Лисово, Маточина, Михалич, Момково, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сладун, Студена и Щит.От община Любимец в анкетата влизат Вълче поле и Васково.

Зелени Балкани работи по използването на европейски опит в подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство, намаляване на заплахите и подпомагане на популацията на тези птици. Инициативата е подкрепена от програмата ЛАЙВ на ЕС. Партньори на организацията са Фондът за дивата флора и фауна в България, фондации от Холандия, Испания и Германия.

СМ