29
Сря, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

При строги противоепидемични мерки премина на 25 март заседанието на ОбС-Харманли, на което бяха взети решения за споделена социална и икономическа тежест във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и въведените конкретни противоепидемични мерки със заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. Много търговски обекти с малък и среден бизнес понасят икономически загуби. В отговор на създалата се кризисна ситуация, днес бе прието единодушно предложението на кмета на община Харманли Мария Киркова за:

🔸️Освобождаване от заплащане на наемни вноски от наематели на обекти, чиято дейност е преустановена съгласно заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за период от 13.03.2020 г. до отменяне на епидемичната ситуация.

🔸️Освобождаване от заплащане на такси за разполагане на маси и столове върху имоти – общинска собственост, от заведения за хранене и развлечения, чиято дейност е преустановена считано от 13.03.2020 г. до отменяне на епидемичната ситуация.

🔸️На предплатилите за съответния период лица, сумите ще бъдат приспаднати от следващото плащане.

🔸️С цел ограничаване на контактите се удължава срока за заплащане на годишното обезщетение/наем, за поставени временни гаражи в намален размер от 50 лв. годишно, с включено ДДС до 30.06.2020 г.

🔸️До 30 юни се удължава и срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимата такса битови отпадъци при заплащане на годишния размер за 2020 г. Мярката бе взета във връзка с приетия вчера от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредно положение и удължаване срока за плащане с отстъпка до 30 юни за двата имуществени данъка - данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

София НЕЙЧЕВА