17
Сря, Юли
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Демографската криза в общините Свиленград и Любимец продължава и през 2018 г. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През миналата година Свиленградско се е стопило с 356 души, като населението вече е 21 613 души, от които 10 689 мъже и 10 924 жени. Жителите на селата в общината са 4 255, а на града – 17 358.

Любимец пък е намалял със 117 души през изтеклата 2018 г., като в общината живеят 9 217 души, от които 4 602 мъже и 4 615 жени. Жителите на селата са 2 247, а на града – 6 970.

За сравнение през 2017 г. в община Свиленград са регистрирани 21 969 жители (10 874 мъже и 11 095 жени), през 2016 г. - 22 234 души (10 988 мъже и 11 246 жени), а през далечната 2010 г. - 23 867 жители (11 736 мъже и 12 131 жени).

Данните от статистическия институт сочат, че през 2017 г. в община Любимец са живяли 9334 души (4 665 мъже и 4 669 жени), през 2016 г. - 9 448 души (4 710 мъже и 4 738 жени), а през 2010 г. - 10 273 (5 040 мъже и 5 233 жени).

541 души са се изселили от община Свиленград през 2018 г., показват още данните на НСИ. Мъжете, напуснали региона са 252, а жените – 289. Тези, които са се заселили тук през миналата година са 345 – 158 мъже и 187 жени. Механичният прираст е отрицателен – минус 196.

Община Любимец през 2018 г. са напуснали 226 жители – 105 мъже и 121 жени. Заселилите се пък са 147, от които 62 мъже и 85 жени. И тук механичният прираст е отрицателен – минус 79.

Впрочем, към 31 декември 2018 г. населението на община Хасково е 86 611 души, Димитровград – 47 287, Харманли – 25 253, Тополовград – 9 801, Симеоновград – 8 795, Минерални бани – 6 092, Стамболово – 5 755, Ивайловград – 5 692, а Маджарово – 2 025 души.

От НСИ отчитат, че продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, намалява детската смъртност, увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите, остава непроменена очакваната средна продължителност на живота.

Диляна ЦВЕТКОВА