21
Нед, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Петър Вангелов е новият председател на ловно-рибарско дружество (ЛРД) „Свиленград“. Той бе избран на отчетно-изборно събрание на 5 май, провело се в ресторант „Марица“. Официален гост по време на събранието бе главният секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ инж. Васил Василев. Още две кандидатури бяха издигнати по време на събранието. Едната бе на досегашният председател Наско Вангелов, който обаче си даде отвод, а другата - на председателя на дружинката в Младиново Христо Милчев. От 57 гласували, 47 подкрепиха Петър Вангелов, който досега бе зам.-председател на ЛРД. Отстъпилият мястото си пък Наско Вангелов остава в Управителния съвет на дружеството.

Преди да бъде избран нов председател пред присъстващите бе изнесен доклад за изминалата 2016 г. От него стана ясно, че в момента в дружеството членуват 786 души, от които 458 ловци, 221 ловци и риболовци и 107 риболовци, обединени в 16 ловни дружинки и 1 рибарска. Припомняме, че през 2017 г. към ЛРД-Свиленград се присъедини и дружинката в Лисово, която досега бе към ЛРД „Сакар“.

Данните от доклада сочат, че през изминалата година ловно-стопанската дейност основно била насочена към обогатяване и поддържане на хранително-защитната база и увеличаване на дивечовите популации чрез разселване. За тези дейности са изразходвани 27 000 лева. С част от парите всяка волиера бе оборудвана с електропастир, тъй като допреди това хищници изяждали доста от отглеждания за разселване дивеч. Закупени са 700 яребици, 200 фазани и 200 кеклици. През февруари 2017 г. 440 яребици, 200 киклици и 120 фазани бяха пуснати на свобода. На 18 от киклиците били сложени предаватели. След седмица обаче се установило, че едва две от птиците са оцелели. Тази пролет са пуснати още 160 киклици и тепърва ще бъде установен резултата от разселването.

ЛРД-Свиленград стопанисва и 3 язовира - „Мелницата“ край с. Студена, „Кавак дере“ край Свиленград и „Кюи дере“ край Райкова могила. През 2016 г. са закупени и пуснати в трите водоема 7 – 8 хиляди еднолетни шаранчета и 2 000 бял амур на стойност около 860 лева. За същата дейност през 2017 г. са заделени 500 лева, като още допълнителни средства ще дойдат от отчисленията от риболовните стикери.

Миналата година при планирани приходи 82 630 лева са реализирани такива в размер на 98 074 лв. А по-голямата част от разходите на дружеството – 48 149 лева, са били похарчени за ловно-стопански мероприятия.

Диляна ЦВЕТКОВА