30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Рецитал от стихове, посветени на любовта и приятелството, изнесоха на 8 май ученици от ПГССИ „Христо Ботев“. Проявата бе пред родители и публика и бе заключителен етап от проект „Твоят час“, реализиран от свиленградската професионална гимназия.

Проектът под сложното наименование BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“ върви от края на октомври тази учебна година. Свързан е с различни дейности – на децата се предоставя възможност да се включат в група по интереси /футбол, волейбол, йога, пеене, и др./ или в група по обучителни затруднения по български език и литература или математика за различните класове.

„Аз водих група от 8 ученици от IX клас , които са с обучителни затруднения /повечето са ромчета/ - сподели преподавателката по български език и литература Ирина Проданова в ПГССИ. - Целта бе да се занимават с повече упражнения по български език и литература, четене, говорене и дебатиране. Общият брой на часовете беше 80 часа за цялата учебна година като последните са свързани с представителната изява пред родители и публика.“

СМ