30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград извършва реконструкция на моста и пътя в село Студена - едно от най-големите села на територията на общината.

Ремонтът обхваща пътния участък от осова точка 74 до осова точка 24 в началото на селото откъм Свиленград, както и мостовото съоръжение там с дължина 11 метра.

Поради строителните дейности е въведено ограничение на движението на моторни превозни средства до 10 ноември 2023 г.

Финансирането за реконструкцията е 871 974 лева, отпуснати с постановление на Министерски съвет във връзка с мерките за предотвратяване, овладяване и преодоляване на бедствия. Парите са предоставени по искане на община Свиленград, която предварително изготви инвестиционен проект за ремонта на компрометираната пътна инфраструктура. Реконструкцията включва изграждане на подпорна стена между моста и дерето на местната река, укрепване на основите, подновяване на настилката и парапета на съоръжението, възстановяване на пътната асфалтова настилка.