26
Сря, Ян
28 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Над 100 земеделски производители от общината вече са подали документи за подпомагане в Кампания 2011 г. досега. Това съобщиха от Общинска служба „Земеделие и гори“ в Свиленград.

Приемът на документите започна на 1-ви март. Стопаните подават заявление за регистрация на парцелите, които ще се субсидират, както и заявление за подпомагане по схемите и мерките за отпускане на дотации. Крайният срок за внасяне на заявките е 15-и май. След тази дата също ще се приемат документи, но върху субсидията ще бъдат налагани санкции в размер на 1% за всеки просрочен работен ден. Крайният срок за подаване на заявление със санкции е 9 юни.

Тази година земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по три нови мерки. Едната от тях е Схема за отглеждане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България, сред които попада и община Свиленград. Право на подпомагане по тази мярка имат стопани, които реално отглеждат от 10 до 49 овце или кози майки. За да получат дотациите, от тези фермери ще се изисква да поддържат броя на животните си на 100 % до 30.11.2011 г. Подобна е другата нова схема, която се отнася за майки от същите видове добитък в необлагодетелстваните райони. С тези две схеми се цели хората, които отглеждат по-малко животни, също да получат национални доплащания, обясниха от „Земеделие и гори“. Досега имаше схема за овце и кози майки, обвързана с производството, по която можеха да кандидатстват фермери с 50 и повече животни, допълниха от там. По последната мярка може да се кандидатства и тази година. Другата новост са плащанията по Натура 2000. При тях обаче има редица изисквания, които трябва да се спазват. Към момента тази възможност за кандидатстване не е активна, като тя ще стартира на по-късен етап.

От Държавен фонд „Земеделие“ съобщиха, че за тази година по схемата за единно плащане на площ европейското подпомагане за декар обработваема земя ще бъде 22 лв. плюс 10 лв. национални доплащания, които се очаква да бъдат заложени в бюджет 2012 г.

Елена МИХАЛЕВА