23
Пон, Май
30 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Фермерите, които кандидатстват за подпомагане по схемите за национални доплащания, трябва да се уверят, че задължанията им към държавата са погасени, напомниха от Държавен фонд „Земеделие“. Това се налага, тъй като съгласно разпоредбите на чл. 8 от Наредба №2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., нямат право на помощ кандидати, които имат задължения към публичния бюджет на Република България.

За да бъде възможно стартирането на националните доплащания през декември, задълженията трябва да бъдат погасени преди 30 ноември, казаха от фонд „Земеделие“.

СМ