18
Вт, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

11 600 компании в страната държат стоки на склад за над 9 млрд. лв.

11 600 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд. лв. Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или продукция. Всички дружества в извадката поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение на години, което противоречи на икономическата логика, поясняват от НАП.

Според приходната агенция е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини. Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2021 г.

Сред наличните стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други.

С част от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, уточняват от НАП, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации, при които ще се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии.

Преди контролните мерки, приходната агенция първо ще проведе информационна кампания, с която ще даде възможност за доброволна корекция.