17
Вт, Май
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

На заседание на 24 ноември правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Свиленград, която ще осигури още едно противопожарно депо, оборудвано с необходимите видове машини и инструменти. Имотът е с площ 987 кв. м, намира се  в с. Дервишка могила, местност „Богданчец“ и в него е построената двуетажна сграда „Опорен пункт за поддържане“ с площ 74 кв. м.