28
Чет, Окт
23 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Намеренията са да бъде закупен употребяван автомобил, изминал максимум 60 хил. км, технически напълно изправен, готов за работа и окомплектован. Двигателят трябва да отговаря минимум на екостандарта Евро 5.

Техниката да работи при два режима: метене при скорост 18 км/ч. и траспортиране - 50 км/ч. , гласи обществената поръчка. Характерното за тези автомобили е прозорецът на пода на кабината за наблюдение на вакуумния отвор за засмукване на отпадъците. Автомобилът да работи с три четки, да има възможност за монтиране на подсилена четка за почистване на терени с плевели и наноси. Той трябва да е снабден със система за оросяване при метене и система за миене на улици, са част от изискванията към кандидат-доставчиците.

Общата максимална стойност на поръчката е 100 хил. лв. с ДДС. Финансирането ще бъде осигурено чрез отчисления по Закона за управление на отпадъците.