10
Сря, Авг
31 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Хасковски фирми също вече се възползват от мярката и подават документи, уточняват от офиса на НАП в града. По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, предизвикани от COVID-19 и наложени с 4 заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20%, респективно 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.

Кандидатстването става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП и чрез системата ИСУН (Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България), припомнят от приходната агенция. Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни след одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици.

Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи в специалната рубрика „Подкрепа чрез оборотен капитал“ в сайта на НАП на електронен адрес https://nap.bg/page?id=799 или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.