Икономика
Инструменти
Шрифт

Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 11.01.2021 г. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 11.01.2021 г.

На 31.12.2020 г. в 10.00 часа ще бъде прекратена възможността за плащане през виртуален ПОС терминал на НАП. Плащания с дебитни и кредитни карти през физически ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12.00 ч. същия ден.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2021 г.

Промяната в началната дата е заради промени в законодателството.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 5 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 11 януари 2021 г. след финализиране на дейностите по годишното приключване.

Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази след 11.01.2021 г.

За възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права в периода 1–10 януари 2021 г., НАП информира, че плащанията на здравни вноски от граждани в същия период ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права ще става само на място в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус в сайта ще бъде на 11 януари и тя ще включва всички плащания, извършени към 10.01.2021 г.

Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1–10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или електронен подпис, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 11 януари.

Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 11 януари ще става в офис на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

В периода от 1 до 10 януари 2021 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:

- Няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по адресна регистрация.

- Няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

- Няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.