27
Пон, Юни
13 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

От тази дата ще стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица в офисите на приходната агенция.

През месец март 2021 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде достъпна и електронната, предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2020 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Гражданите ще могат да допълват информация във формуляра, като например за ползване на данъчни облекчения. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през следващата година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април, напомнят от офиса на приходната администрация.

След последните промени в законодателството, юридическите лица ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.