29
Сря, Май
16 Нови статии

Спорт
Инструменти
Шрифт

Делегация от Свиленград посети португалската община Виана до Алентежо за участие в спортно събитие, организирано по проект „Умения за здраве и спорт в малки европейски общности" (SKILLS FOR HEALTH & SPORT IN EU SMALL COMMUNITIES) по програма ERASMUS+Sport.

Проектът е международен, в него участват четири малки европейски общини – Галянико – Италия, която е водещ партньор, Виана до Алентежо - Португалия, Кръшко - Словения и Свиленград - България.

Спортният обмен е сред основните дейности по проекта. На кръгла маса партньорите представиха характерните видове спорт и културните и исторически забележителности на отделните общини. Обсъдиха се спортните срещи, които се организират на територията на всеки от градовете в рамките на проекта. Целта е да се насърчи спортуването за добро здраве при хора от различни възрасти и да се обмени международен опит в средата на живот и културата на различните общини.

В спортното събитие в община Виана до Алентежо взеха участие над 100 души на възраст от 6 до 70 години. В 6-километров поход в покрайнините на града се включиха представители на всички партньори от Италия, Словения, Португалия и България, както и местни жители, спортни организации и клубове.

Предстои да бъдат организирани още три спортни събития. Свиленград ще посрещне своите гости по проекта през месец юни. Следващите спортни срещи са през месец септември в община Кръшко, Словения, и през октомври в Галянико, Италия.