Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

 6 млн. лева ще си разделят 50 стационара в страната

Болниците в Свиленград и Любимец са включени в списък за допълнително финансиране, предложен от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В него фигурират общо 50 здравни заведения от цялата страна, които ще си разпределят общо 6 млн. лв. Средно едно лечебно заведение може да получи по 120 000 лв. Допълнително финансирани ще бъдат само общински болници, които се намират на над 40 км от областна лечебница, а делът на възрастното население и безработицата е над средното за страната. Освен тези критерии да се вземе под внимание и преминалият брой пациенти през предходната година.

Предложението е отправено от управителя на МБАЛ - Свиленград д-р Димитър Ермов по време на среща със здравната министърка Таня Андреева и ръководствата на други общински болници в страната.

Публикуваната таблица, предложена на здравното министерство, съдържа данни за общия брой населени места в общината, колко от тях са отдалечени на над 50 км и над 70 км от областния център, делът на населението в надтрудоспособна възраст и нивото на безработица. Болницата в Любимец обслужва население, което е на 100 % отдалечено от Хасково с над 50 км, а в Свиленград - на повече от 70 км. Хората в нетрудоспособна възраст в двете общини са около 1/4 от общото население. Нивото на незаетите в Любимец е около 13 на сто. Свиленград пък е общината с най-ниска безработица в Хасковска област – 9,08 %.

Въпреки подробно изнесените данни обаче от Министерството на здравеопазването все още не са обявили кои лечебни заведения ще получат допълнителна финансова инжекция. Включването на болниците в списъка на НСОРБ не гарантира, че всяка от тях ще вземе допълнителни средства. Първите, които ще отпадат от него, са болниците, неработещи по спешност. Отговаряме 100 % и на трите критерии - отдалеченост, хора в пенсионна възраст и ниво на безработица, подчерта управителят на болницата в Любимец Иван Радков. Той обаче се опасява, че може и да не получат финансиране, ако се вкара и условието за „спешност“, т. е. наличие на ОАИЛ. По този показател общинските болници от региона, които отговарят на условието, ще са само две - в Свиленград и Харманли.

Както „Старият мост“ писа преди време, за изминалата година за лечение през МБАЛ - Свиленград са преминали 8498 пациенти. Все повече болни от Ивайловград, Любимец, Тополовград, а също така и от други общини, избират да се лекуват тук. 124 от пациентите през 2013 г. са били чужденци - бежанци от лагерите в Пъстрогор и Любимец.

Междувпрочем, практиката да се дават допълнителни пари на болници в отдалечени и рискови райони съществуваше до 2009 г., когато беше прекратена. МБАЛ-Свиленград тогава получаваше по около 120 – 130 хил. лв., а тази в Любимец – 12 хил. лв. По онова време допълнително финансиране получаваха още 70 клиники. В годините, в които за малките лечебници не се отделяха допълнително пари, много общински болници фалираха. Заради липсата на допълнителна финансова инжекция пък някои от тях се преобразуваха в медицински центрове.
СМ