28
Сря, Сеп
34 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Свиленградският стационар включен в списъка на 11-те, които ще получат 47 млн. лева

11 общински болници, сред които и свиленградската, трябва да се финансират със средства от Европейския съюз по оперативна програма "Регионално развитие" за развиването на услуги за продължително лечение. Това се предвижда в Проект на Министерството на здравеопазването /МЗ/ за изменение на Допълнението на Концепцията за болнично преструктуриране, съобщиха от МЗ. Промените в него ще станат факт след обществена дискусия и одобряването им от правителството.

  С тях се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности, както за активно, така и за продължително лечение.11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение са клиники в малки населени места - Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог и Етрополе. Те са избрани на базата на следните обективни критерии: да се намират в община извън градските агломерационни ареали /тоест малки населени места/; брой преминали болни /над 2800 за големи отдалечени лечебни заведения и над 1200 за медицински центрове/; наличие на квалифицирани медицински специалисти /повече от 20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10 за медицински центрове/; липса на финансиране по други програми и проекти. За финансиране на 11-те общински болници се предвиждат общо 47 млн. лв. Средствата трябва да се използват за закупуване на медицинска апаратура и оборудване и за ремонти. Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряването на Наблюдателния комитет към Оперативна програма "Регионално развитие." Проектите ще се реализират до края на 2012 г. МБАЛ – Свиленград тепърва ще разработва своя проект.

СМ