30
Чет, Юни
17 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Най-много манган съдържат подпочвените води около Свиленград. Това стана ясно в четвъртък на среща между областната управа на Хасково и ръководството на Басейна дирекция – Пловдив.

10 от проверените в Хасковска област 15 подземни водни тела са в лошо състояние, съобщиха специалистите от Басейнова дирекция. След пречистването на подпочвените води, те могат да се използват за нуждите на населението, но при тях има превишение на максимално допустимите норми на вредни елементи - като манган, фосфати, нитрати и др. Най-много манган има в подпочвените води в района на Свиленград, фосфати - край река Марица, а нитрати - край Димитровград

424 проверки за състоянието на водоемите в областта е извършила дирекцията през миналата година. Съставени са общо 53 акта за констатирани нарушения по Закона за водите.

СМ