21
Пет, Юни
21 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

Панайот Панайотов сезира Общинския съвет и за лошото състояние на улиците в кв. Баяндър

Общинският съветник от НФСБ Панайот Панайотов категорично възразява срещу начина, по който местната управа иска да продаде емблематичната за Свиленград сграда на т. нар. Жанова аптека.

Панайотов е атакувал в Хасковския административен съд решение на Общинския съвет, взето по докладна записка на кмета Георги Манолов. Образувано е дело. Както „Старият мост“ вече писа, градоначалникът предложи и местните депутати приеха имотът на пъпа на Свиленград с площ 248 кв. м да бъде продаден чрез публично оповестен конкурс. Определената пазарна цена е 58 709, 10 лв. без ДДС. Купувачът се задължава да построи на мястото сграда за обществено ползване, като запази и реновира източната и югоизточната външни фасади на двуетажната сграда. Въвеждането в експлоатация трябва да стане не по-късно от две години. В срок от 20 години пък няма право да извършва там дейности, регламентирани в Закона за хазарта.

Освен това новият собственик се задължава да проектира и изгради за собствена сметка улица и паркинг. Сред задължителните условия е и да направи дарение в размер на минимум 5 000 лв. за ремонт и поддръжка на покрива и съществуващото осветление на общинския пазар. „Противопоставих се на решението посоченият недвижим имот, находящ се в центъра на гр. Свиленград, да се продаде чрез конкурс, а не чрез търг с оглед обществения интерес, гласност и прозрачност на продажбата. Поражда се съмнение за евентуални корупционни практики, тъй като са делегирани права на кмета да проведе процедурата на публично оповестения конкурс и да договори допълнителни клаузи извън посочените в решението. Няма приложени проекти за договор, условия, срок и др. съгласно ЗОС и нормативните разпоредби“ - сподели Панайотов.

Условията на конкурса са заложени с цел спечелването му от определена фирма или лице, облагодетелстване и съмнения за корупция. В пазарната цена не са включени допълнителните услуги, които купувачът следва да извърши, посочва пък адвокат Надежда Стоянова, пълномощник на Панайот Панайотов пред Административния съд.

Патриотът е сигнализирал Общинския съвет и за лошото състояние на редица улици в Свиленград, като е приложил и гражданска подписка на около 200 души, живеещи на тях. Става въпрос за участъка между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граничар“ в кв. Баяндър в южната част на Свиленград. За всеки свой колега от ОбС той е направил и записи на снимков и видео материал, показващи нагледно състоянието на тези улици. „Там ремонт не е имало от десетилетия, а хората са принудени всеки ден да се борят с препятствията по пътя, за да стигнат до домовете си, пише в нарочна докладна записка Панайотов и обобщава: Положението вече е нетърпимо. Съветникът призовава депутатите от местния парламент да вземат нужните мерки, за да помогнат на своите съграждани.

СМ