12
Пет, Апр
16 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

С нов заместни ккмет ще е община Любимец от 1 август. Със заповед на градоначалника инж. Анастас Анастасов на ръководната длъжност е назначен инж. Тодор Милев. Той ще отговаря за дейностите по управление на територията, екология и управление на отпадъците, стопански и хуманитарни дейности, Общински горски фонд, спорт, младежки дейности, туризъм и др.

От 2011 година досега инж. Милев бе Директор на „Специализирана администрация“ в общината и има натрупан опит в административната дейност, начина на работа и познава в детайли проблемите във всеки отдел и звено.

На 27 юли инж. Анастас Анастасов представи пред служителите на администрацията втория си заместник и запозна накратко присъстващите с неговите задължения. Мотивът за избора на инж. Милев за зам.-кмет е, че той добре познава работата на администрацията, подхожда с отговорност при изпълнението на поставените задачи и не на последно място е професионалист в своята област.

Дияна АТАНАСОВА