29
Чет, Фев
23 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

Комисия по териториално и селищно устройство

Недялка Георгиева /председател, БСП и коалиция/

Таня Коларова /ГЕРБ/

Ангел Маврев /ГЕРБ/

Николай Колев /НДСВ/

Михаил Милев /БСП и коалиция/

Живко Проданов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Николай Георгиев /ДПС/

Бюджетна комисия

Цветан Налбантов /председател, коалиция „Заедно за Свиленград“/

Иван Андреев /ГЕРБ/

Атанаска Михайлова /ГЕРБ/

Христо Щерев /БСП и коалиция/

Михаил Милев /БСП и коалиция/

Николина Пехливанова /ЗС „Ал. Стамболийски“/

Васко Василев /РЗС/

Икономическа комисия

Атанаска Михайлова /председател, ГЕРБ/

Иван Андреев /ГЕРБ/

Георги Карамфилов /ГЕРБ/

Христо Щерев /БСП и коалиция/

Цветан Налбантов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Красимира Делибозова /НДСВ/

Никола Николов /ЗС „Ал. Стамболийски“/

Комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт

Георги Карамфилов /председател, ГЕРБ/

Васил Василев /ГЕРБ/

Атанаска Михайлова /ГЕРБ/

Златомир Костадинов /БСП и коалиция/

Васко Арнаудов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Николина Пехливанова /ЗС „Ал. Стамболийски“/

Красимира Цингова /РЗС/

Комисия по образование, култура, права на човека и европейска интеграция

Васил Василев /председател, ГЕРБ/

Таня Коларова /ГЕРБ/

Недялка Георгиева /БСП и коалиция/

Васко Арнаудов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Красимира Делибозова /НДСВ/

Васко Василев /РЗС/

Николай Георгиев /ДПС/

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда

Иван Андреев /председател, ГЕРБ/

Ангел Маврев /ГЕРБ/

Златомир Костадинов /БСП и коалиция/

Живко Проданов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Никола Николов /ЗС „Ал. Стамболийски“/

Николай Колев /НДСВ/

Красимира Цингова /РЗС/

Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Николина Пехливанова /председател, ЗС „Ал. Стамболийски“/

Георги Еленков /ГЕРБ/

Христо Щерев /БСП/

Цветан Налбантов /коалиция „Заедно за Свиленград“/

Красимира Делибозова /НДСВ/

Васко Василев /РЗС/

Николай Георгиев /ДПС/