17
Сря, Апр
25 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Книжката е написана от министър Божидар Димитров, издава я дъщеря му Мария

1 000 броя „Исторически пътеводител на Свиленград“ бяха бракувани заради изобилието от правописни, граматически, пунктуационни, синтактични, стилистични, а и фактологически грешки, с които изобилстват страниците му. Общинската администрация вече е направила рекламация и тиражът ще бъде повторен. В противен случай кметът Манолов имаше да се черви, още повече, че името му е изписано директно на корицата на изданието.

Книжката е написана от министъра без портфейл Божидар Димитров по поръчка на община Свиленград. Тя има и версия на английски език и трябвало да се разпространява в музея и информационния център в Мезек като реклама на културно-историческите забележителности в региона. Изданието е струвало на местната хазна 15 хиляди лева, като в сумата са включени хонорарът на Божидар Димитров, наистина качествените снимки и отпечатването. За съжаление обаче съдържанието на пътеводителя хвърля в дълбоко недоумение читателя. Така например издяланите скални ниши са наречени „тралеуовидни“, макар че всички историци знаят, че става въпрос за трапецовидни ниши. Възкачването на престола на тракийските царе според пътеводителя пък е „интеронизация“, а не познатата по цял свят интронизация. Крепостта край с. Маточина е наречена Буколеон вместо Букелон. Вероятно с това наименование Божидар Димитров дава принос в нашата историческа наука, като слага на едно равнище отбранителното съоръжение край свиленградското село и прочутия дворец Буколеон на брега на Мраморно море. Интересна версия предлага авторът и за бронзовия  глиган, открит край гробницата в Мезек. Според Димитров през 1912 г. местни родолюбиви българи намерили статуята и, водени от патриотични чувства, отчупват крака и го пренасят в София като доказателство за находката. На свиленградчани обаче е известно друго – че през 1902 г. иманяри от селото са намерили глигана и са отчупили крака, за да проверят има ли злато в статуята. В изданието се говори още за „кални“ църкви, за „далмени“ за селата „Щеит“ и „Чеернодъб“, за някакъв град „Перущуца“, а пък византийският император Константин Багренородни е прекръстен на Богренородни. Освен това, странно защо, историкът „проф.“ /всъщност старши научен сътрудник/ Божидар Димитров нарича Хабсбургската династия Хасбургска. И това са само малка част от допуснатите грешки. Безброй са неправилно членуваните думи, липсващите запетаи, повторенията... Някои от страниците пък изобщо не могат да се четат, тъй като текстът е отпечатан черни букви върху тъмен фон – наситено синьо или кафяво.

В книжката не са отбелязани имената на редактор и коректор, липсва и международен стандартизационен номер. Не е изписано и издателството, оформило и отпечатало пътеводителя. „Старият мост“ обаче научи, че това е фирма „Акшаена 2007“, в която 36% от капитала държи Мария Божидарова Димитрова, дъщеря на мастития историк и министър. Дело на това издателство са и пътеводителите на Поморие и Несебър, също с автор Божидар Димитров. Той явно се е специализирал в написването на такъв тип историческа литература, тъй като е създал още пътеводители на Златоград и Созопол. Всички книжки са излезли със спомоществователството на съответните общини.

Стефка КОЛЕВА