25
Съб, Май
17 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Министерството на културата подкрепи с 2 000 лв. предстоящ гастрол в чужбина на състави на НЧ „Просвета”, Свиленград. Народният хор „Ст. Панайотов” и духовият оркестър „К. Манов” са поканени да участват  в културната програма на Българския клуб в Кошице, Словакия от 27 до 29 .03.2010 г.

Българският клуб в гр. Кошице ежегодно организира традиционни Дни на културата, посветени на 24 май, и инициативи по повод на Националния празник на Република България и други празници от българския календар. Клубът е регистриран в Кошице като обществена организация през ноември 2006 г. Продължител е на дейността на предишния  Културен съюз на българите в Словакия.  С участието си в организираната културна програма по повод Националния празник на Р България- 3 март, колективите на читалището ще допринесат за поддържане на националното самочувствие и гордост на българската общност в Словакия, създаване на близки отношения с тях и с представителите на другите националности, живеещи в Кошице, като една нова за НЧ”Просвета” международна културна инициатива.

СМ