14
Нед, Апр
14 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

бе открита във фоайето на Общинска администрация в четвъртък. На нея бяха представени над 170 коледни сувенири, картички, плетива. Те са саморъчно изработени за два месеца от жените от Дома за възрастни с психични разстройства и Преходното жилище край село Пъстрогор, както и от ползвателите на Дневния център за седмична грижа и Дневния център за възрастни с увреждания в Свиленград.

До експонатите бе поставена кутия, в която се събираха дарения от желаещите да закупят изложените сувенири. Присъстващите на откриването на изложбата бяха впечатлени от изделията и веднага започнаха да ги изкупуват. Набраните средства ще бъдат предоставени на гражданско сдружение „Заедно за Свиленград“, което ще ги изразходва за стипендии на тукашни студенти.

Веднага след откриването на изложбата ползвателите на тукашните социални заведения изнесоха концерт в голямата зала на ОбА. На гости им бяха децата от ресурсния кабинет в СОУ „Д-р П. Берон“, както и представители на дома за възрастни с психични разстройства в село Радовец.

СМ