23
Чет, Май
21 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Най-старата книга е от 1891 г.

Читателите намаляват, 820 са в момента.

Ковид кризата засегна и духовното средище

Клара Методиева

150 години от създаването си навърши Общинската библиотека в Свиленград. 150 години - в служба на просвещението, културното обогатяване, духовното израстване на поколения свиленградчани.

Първата библиотечна сбирка се помещава в една от стаите на сегашното начално училище „Хр. Попмарков“ през 1870 г. По това време с български периодичен печат от Цариград се снабдява единствено народният поет Иван Вазов, учител в същото училище. Той получава вестниците „Право“, „Гайда“, „Македония“ и др., издавани от Петко Р. Славейков.

В началото на миналия век, по време на войните, библиотечната дейност в града почти замира. Активизирана е през 20-те години на ХХ век, когато читалището възстановява своята дейност. Поради ниската грамотност на населението, читателите са основно ученици. Те подпомагат и библиотечната дейност, като разнасят книги по домовете.

След 1944 г. библиотеката се премества в т. нар. „Жанова аптека“. Там е до построяването на днешното читалище, където разполага със заемни и читални, а хранилището е на тавана.

Голям принос за уреждането на местното културно-просветно средище има библиотекарят Димитър Попгеоргиев, който поставя основите на библиотечната дейност според съвременните международни библиотечни изисквания. Още през 50- те години той започва създаването на каталозите, изгражда тематични картотеки в читалните, подрежда книгите по азбучен ред и др. И днес делото му е продължено от библиотекарите, които използват положената основа за подредба на книжния фонд.

В началото на 80-те години на ХХ век Детският отдел се помещава в къщата на Цукровски (днес музей). През 1996 г. библиотеката се премества в сградата на бившата градска баня, където функционира до края на 2014 г. и отново е върната на втория етаж в читалището. След реновиране на сградата на бившия Общински съвет по проект на ЕС и с участие на местната власт на 5 октомври 2018 г. е открита новата общинска библиотека. Като съвременен културен център тя разполага със заемни зони, общи и специализирани читални, компютърен център и конферентна зала.

Днес библиотеката разполага с книжен фонд 65 600 тома и абонамент за близо 40 периодични издания, от които само две са местни - в. „Старият мост“ (Свиленград) и в.“Сакарнюз“ (Харманли). Бумът на новите технологии доведе до спиране издаването на много хартиени периодични издания, което не подмина и нашия регион. Според правилника на библиотеката на трайно съхранение подлежат местните и регионални издания и Държавен вестник .

Най-старата книга в библиотеката е от 1891 г. със заглавие „Стихове и поеми“ от М. Лермонтов на руски език. А най-старата книга на български език е второто издание на романа „Под игото“ на Иван Вазов, отпечатана през 1894 г. Последните 1040 броя закупени книги са по проект на Министерството на културата и са на обща стойност 12 000 лева. Сред тях са хитови заглавия като последната книга на Венета Райкова „Милионерката”, най-новите заглавия от майсторите на трилъра Лий Чайлд, Дейвид Балдачи и Джон Гришам и на любовния роман – Сандра Браун и Даниел Стийл. Освен развлекателната литература, са закупени и книги по психология, история, педагогика и други.

Нови книги библиотеката получава и като дарения от граждани, като с приоритет се приема най-новата и актуална художествена и научна литература в отлично състояние.

От библиотечните услуги с най-голям интерес се ползва заемането на литература за дома, следван от ползването на компютърния център и читалня „Периодика”.

Според старши експерта в библиотеката Дарина Костадинова, през последните десетилетия на ХХ в. населението е било 3 пъти по-активно към четенето, за разлика от днес, когато Интернет и разнообразието от други дейности през свободното време намаляват интереса към книгите и четенето.

Отражение върху библиотечната работа днес оказва и пандемията от Covid – 19. Намалял е броят на посетителите, броят на културните инициативи, регистрираните читатели. Към момента читателите са 820, като традиционно близо 50% от тях са деца. Най-голям интерес към книгите през цялата година проявяват децата до предучилищна възраст, като най-малките от тях са на 2 г. За тях има специална зона за деца, наречена Стая на приказките. За по-големите читатели в Детския отдел има заемна и читалня. За да се стимулира детското четене и любов към книгата, биха могли да се организират дейности за работа с деца, провеждани от специалист. В библиотеката се отбиват и чужденци, транзитно преминаващи през града, за да ползват услугите на компютърният отдел.

Библиотеката днес е и място за социални контакти, за неформално образование и релаксация, отбеляза Дарина Костадинова.