15
Съб, Юни
30 Нови статии

Крими
Инструменти
Шрифт

Ало, имате неплатен ток!“, това е най-новата схема, по която действат телефонните измамници, предупреждават от EVN. Вече има и подлъгани клиенти на електроразпределителното дружество. Фалшивите служители уведомявали абонатите за неплатени фактури за ток и ги приканвали да се обадят на телефонен номер с добавена стойност, започващ с префикс 0900. В противен случай електрозахранването им щяло да бъде прекъснато.

EVN напомня, че номерата на денонощия телефонен център на дружеството започват с префикс 0700. Те са официално обявени от фирмата и не са променяни от години. При всяко обаждане от страна на компанията към клиент служителят следва задължителен протокол: представя се с двете имена и съобщава повода за обаждането, уточниха от дружеството. Електродоставчикът предупреждава, че при съмнителни обаждания, трябва да изискваме както идентификация на обаждащия се, така и сравнение на клиентските ни данни и номер на измервателна точка (ИТН).
При всяко съмнение в легитимността на обаждащия се клиентите следва да се обадят на тел. 0700 1 7777, както и да сигнализират на органите на МВР. Номерата на денонощния телефонен център на EVN са: 0700 1 0007 – при липса на захранване; 0700 1 7777 – обща информация и справки; 0700 1 0207 – автоматична проверка на сметка.

СМ