27
Пон, Май
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня, че съгласно чл.61, ал.5 от Закона за местните данъци и такси лицата (физически и юридически), предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари 2023 г. за облагане с туристически данък за предходната 2022 г.