17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нов парк на Свиленград започва да прави общината. Идеята е той да включва боровата гора, която се намира в югоизточната част на града в района на Речните лозя.

Този район, съгласно Общия устройствен план на Свиленград, е отреден за озеленяване, паркове, градини и терени за спорт и атракции, а боровата гора във времето се е наложила като място, предпочитано от свиленградчани за спортни занимания и отдих. Като зона за рекреация тя е включена и в плана за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Началната стъпка за осъществяване на тази цел е решението за изработване на подробен устройствен план (ПУП) със схеми за ел.захранване и водоснабдяване, взето с пълно мнозинство на последната сесия на Общинския съвет. С изработването на ПУП ще се създаде устройствената основа за изграждане на парк. Така общината стартира процедура за придобиване на обекта, който в момента в голямата си част е държавна собственост, а малка част от него са частни имоти.

Според визията на кмета арх. Анастас Карчев боровата гора може да се проектира и изгради като най-големия парк на Свиленград от типа на "Борисовата градина" в столицата – с обилна зеленина, с алеи за бягане, колоездене и различни други видове спорт, със зони за пикник и отдих, с обособен участък за разхождане на домашни любимци, с нови допълнителни видове растителност.

Свиленград е един от зелените градове с последователна политика на общината за обновяване и създаване на паркове и зони за отдих. Жителите и гостите на града ползват за разходки, спорт и отдих Градския парк, парк "Младежки", парк "Сухата река", зелените площи на ул. "Крайречна", на ул. "Георги Кирков", в жилищните квартали и други.