19
Сря, Юни
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Пътуващата изложба „Река на биоразнообразието“, посветена на река Марица, идва в Свиленград на 19 март със съдействието на природозащитната организация „Зелени Балкани“.Поводът е Световният ден на водата - 22 март.

Идейният проект за експозицията е изготвен от екип на Регионалния природонаучен музей – Пловдив, в сътрудничество с Пловдивския университет, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и други институции. Идеята е да се покаже връзката на хората с трансграничната река, необходимостта от опазването на речната екосистема.

Река Марица е изключително важен биокоридор, който свързва южната част на България със Средиземноморието, дом на много видове риби, птици, земноводни, влечуги, бозайници и растения, обясняват експерти. Образователни табла, снимки и реалистични макети разкриват по интересен и въздействащ начин какво природно богатство е реката, кои са някои от най-ценните видове животни, срещани във водите и по бреговете и.

Изложбата е представяна в Националния природонаучен музей при БАН в София, в Русе, Бургас и други градове.

В Арт-галерията в Свиленград тя ще остане до 19 април.

СМ