23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Облекчения за бизнеса и гражданите в Свиленград приеха общинските съветници на последното за годината си заседание във връзка с икономическите последствия от въведените противоепидемични мерки срещу COVID 19.

Местните парламентаристи единодушно гласуваха предложенията на икономическата комисия и комисията по здравеопазване.

С 19 гласа „за“ се взе решение да бъдат освободени от месечен наем търговски обекти, спортни клубове и др., които имат сключени договори с общината за развиване на дейност в нейни обекти. Това обаче се отнася само за тези фирми и дружества, чиято дейност временно се прекратява или ограничава със заповед на министъра на здравеопазването от 25 ноември т. г.

Освобождават се от такса „тротоарно право“ и търговците, които отговорят на същите условия.

Облекчения се приеха и за таксиметровите превозвачи, които са юридически лица. Те се освобождават от задължителната такса за ползване на местостоянка и място за паркиране на територията на общината.

Приетите облекчения обхващат периода от 25 ноември, когато бяха въведени противоепидемичните мерки със заповед на министър проф. Костадин Ангелов, до 31 януари 2021 г. Те ще продължат да се прилагат, ако бъде удължен срокът на ограниченията и след тази дата. Такситата обаче ще ползват преференциите си от 1 януари 2020 г., тъй като дължимите от тях суми са еднократни на годишна база.

Специално предложение за приемане на пакет от мерки за защита на бизнеса и гражданите в Свиленградската община внесоха в местния парламент четиримата представители на БСП, за което „Старият мост“ писа. След като докладната записка на социалистите не намери подкрепа от постоянните комисии, тя бе отхвърлена и при гласуването на заседанието на Общинския съвет.

СМ