Общество
Инструменти
Шрифт

В условията на извънредно положение отчитаме спад на престъпността и ръст на разкриваемостта

- Г-н Янакиев, по време на извънредното положение заради коронавируса полицията бе на първа линия. Как протичаше ежедневието ви през тези два месеци? С какви трудности се сблъсквахте?

- По време на извънредното положение основно ежедневието на служителите от РУ – Свиленград протичаше в осъществяване на контрол на въведените противоепидемиологични мерки, дейността по охрана на обществения ред, противодействие на извършвани престъпления от общ характер и разкриване на извършените такива.

По време на въведеното извънредното положение не се сблъскаме с трудности. За осъществяване на ефективен контрол по всички въведени противоепидемиологичните мерки служителите на ненормиран работен ден преминаха през второто шестмесечие на сменен режим. Стриктно се спазваха издадените разпореждания относно въведените мерки.

- След 13-май, като отпаднаха голяма част от ограниченията, какви са задълженията Ви относно спазването на противоепидемиологичните мерки?

- След като отпаднаха голяма част от ограниченията, основно задълженията на служителите бяха насочени към извършване на проверки на карантинираните лица от РЗИ и дали се изпълняват наложените мерки за поставени маски в търговските обекти на закрито. Има образувани две досъдебни производства и 7 броя преписки за неспазване на предписанията за карантина, издадени от служители на РЗИ. Извършват се съвместни проверки със служители на РЗИ и БАБХ в търговски обекти и увеселителни заведения.

- Колко до момента са съставени от органите на реда актове на недобросъвестни граждани, нарушили спуснатите забрани, и срещате ли съпротива?

- До момента са съставени 207 броя актове за нарушаване на противоепидемиологичните мерки, като 35 броя са за неспазване на 24-часовия срок за транзитно преминаване през страната от водачи, управляващи товарни МПС, 11 са за посещение на паркове, градини и спортни площадки и 161 за непоставена защитна маска. Съпротива не сме срещали при констатиране на нарушенията и реализиране на административно наказателните преписки.

- Има ли рискови зони в Свиленградска и Любимецка община, които се нуждаят от по-засилен контрол?

- Мога да определя не толкова като рискови, а места, на които трябваше да се извършва по-често контрол и то само в началото на въведеното извънредно положение – паркинги за товарни МПС и въведената само за няколко дни забрана за посещения на паркове, градини и спортни площадки.

- Ангажираността с пандемията затруднява ли обичайните ви задължения по опазване на обществения ред и борбата с престъпността?

- Ангажираността на служителите с осъществяване на контрола относно спазване на въведените противоепидемиологични мерки няма как да не затруднява обичайните задължения по опазване на обществения ред и борбата с престъпността. През второто тримесечие на годината служителите на ненормиран работен ден преминаха на сменен режим на работа във връзка с осъществяване на контрол по въведените мерки. Беше ограничен и достъпът на лица във всички институции, в това число и в сградата на Районното управление на МВР в Свиленград. Работата с лица и на лица, на които се налагаше мярка за неотклонение задържане под стража, се извършваше при спазване на всички мерки за безопасност. В РУ – Свиленград и в момента има обособени две работни помещения, където се извършват процесуалноследствени действия спрямо същите.

- Какви са най-честите нарушения и престъпления, с които се сблъсквате напоследък? При кои се наблюдава спад и при кои- ръст?

- Най-честите нарушения са междусъседски и семейни скандали, престъпленията против собствеността и общоопасни престъпления /най-често управление на МПС след употреба на наркотични упойващи вещества и алкохол, управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред и управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишен срок с влязло в сила наказателно постановление за същото нарушение/. При всички регистрирани престъпления се наблюдава спад и увеличение на разкриваемостта.

- Колко са разкритите престъпления от началото на годината до сега? Кои случаи бихте посочили като значим успех на полицията?

- През първото шестмесечие на годината са регистрирани 137 криминални престъпления, от които 80 са разкрити или това представлява 58,39%. За сравнение през същия период на миналата годината са били регистрирани 165 броя и разкрити 85 броя, което представлява 51,52% разкриваемост. Наблюдава се намаление с 28 броя на регистрираните престъпления и увеличение на разкриваемостта с 6,87%. През първото шестмесечие на 2020 г. като по-значими случаи за извършени престъпления от общ характер мога да посоча 6 броя престъпления против собствеността на гражданите и два броя за държане и отглеждане на наркотични и упойващи вещества. По всички образувани производства по описа на РУ – Свиленград извършителите на деянията са задържани за срок до 24часа, повдигнати им са обвинения, като повечето са в условията на опасен рецидив. На 5 лица е наложена марка за неотклонение „Задържане под стража“. Като най - значим мога да посоча случая през месец май в гр.Любимец, при който в частен дом бе установена лаборатория за отглеждане на марихуана с общо брутно тегло 11,232 кг - 94 броя растения. Образувано е досъдебно производство, повдигнато е обвинение за произвел и държал с цел разпространие на високо рисково наркотично упойващо вещество на едно лице към момента. По случая на основание чл.354а, ал.2, вр.ал.1 от НК е образувано досъдебно производство по описа на РУ – Свиленград.

- Зачестяват ли случаите на заловени шофьори, употребили наркотици, преди да седнат зад волана. Колко са такива случаи на територията, която обслужва ръководеното от Вас районно управление на МВР, през първото полугодие на тази година?

- През изтеклото шестмесечие на 2020 г. са зачестили случаите на шофьори, употребили наркотични упойващи вещества преди да седнат зад волана. Седем водачи са установените с техническо средство, за които има образувани досъдебни производства. Констатирани са и 18 отказа за тестване с дрегер, като водачите са санкционирани с глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право на управление на МПС за срок от 24 месеца.

Интервюто взе: Николай Колев