17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

ПГССИ „Христо Ботев“ на 573-то, а любимецкото СОУ „Желязко Терпешев“ на 583-то

На 172-ро място в националната класация за най-високи резултати от матурите след 12 клас се нареди СУ „Д-р Петър Берон“. Зрелостниците от ПГССИ „Христо Ботев“ са на 573-то място, а тези от любимецкото СОУ „Желязко Терпешев“ - на 583-то.

Най-добре в Хасковска област са се справили абитуриентите от езиковата гимназия „Асен Златаров“, които се нареждат на 57-о място по успех в България. На първата матура по български език и литература (БЕЛ) те са изкарали средна оценка 5.05, а на втората – 5,25. Средният им успех от двата изпита е 5,15.

63-мата абитуриенти от свиленградското СУ „Д-р Петър Берон“ са изкарали среден успех от двете матури – 4,66. Отличните оценки са общо 31. За разлика от други години, няма двойки. Осем ученици имат отлични резултати и на двата изпита. Само една е пълната шестица тази година – на Християн Желязков, който има максимален брой точки по биология и здравно образование. Най-висок е резултатът по английски език - 5, 56. От явилите се на изпита 15 ученици 10 имат отлични оценки. Много добър 5,26 е резултатът от изпита по биология, на който се явиха 24 ученици. 11 от тях имат отлични оценки. Средният успех на изпита по БЕЛ е 4,66. По математика успехът е 4.67, добър 3.83 е резултатът от изпита по география и икономика, 4.26 – по руски език, а 3.18 – по физика.

Зрелостниците от ПГССИ „Христо Ботев“ се нареждат на 573-то място в България с общ успех от двете матури 4,51. Отличните оценки са 26. С пълна шестица са трима абитуриенти, изкарали максимален брой точки на втората матура. Общият успех на учениците от ПГССИ по български език е 3,80. Петима абитуриенти пък от специалност „Механизация на селското стопанство“ са скъсани на матурата по БЕЛ. Средният успех по английски език е 5,51. Трябва да отбележим обаче, че изнесените резултати от двата зрелостници изпита не отчитат факта, че част от учениците от професионалните гимназии, се възползваха от предоставената им възможност да използват за втора матура оценката си от държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация по професия и специалността. На изпита за придобиване на професионална компетентност трима зрелостници от ПГССИ „Христо Ботев“ имат пълни шестици с максимален брой точки.

Средният успех на любимецкото СОУ „Желязко Терпешев“ от двата изпита е 3,70. Училището не може да се похвали със зрелостници, изкарали пълни шестици. Двойките пък са 11. Средният успех от матурата по БЕЛ е 3,62. Най-много зрелостници на втория изпит се явиха по география, а общият им успех е 3,30. Знанията си по математика е избрал да покаже само един ученик, който е изкарал 5,71. Средният успех по английски език е 5.59, по философия е 4.15, а по биология – 4,61.

СМ