25
Вт, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Окръжна прокуратура препрати преписката по компетентност в София

Трима общински съветници сигнализирали за нарушения при концесията на р-т „При хъша“

Специализираната прокуратура на Република България поема в свои ръце сигнал за допуснати нарушения при концесионирането на зелени площи, отдадени на ресторант „При хъша“ в Свиленград

. Сигналът по случая е подаден от трима бивши общински съветници: Христо Щерев от БСП и Христо Минков и Иван Андреев от ГЕРБ през септември т. г. Той е изпратен до Окръжна прокуратура – Хасково, която от своя страна извършва проверка. Разпитани са отговорни служители от администрацията, самите жалбоподатели, даже и вече бившият кмет Георги Манолов. На основание чл. 199, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс преписката е изпратена по компетентност в Специализираната прокуратура, която да се произнесе дали от страна на кмета на Свиленград е осъществено престъпление по служба.

Местните депутати алармират за нарушения по три основни пункта: застроената площ е повече от законоустановените 10 на сто от терена; 10 години концесионерът не е плащал за търговия на открито, въпреки че е поставил маси и пейки върху зелените площи; през 2017 г. е сложен навес от 60 кв. м, с който се увеличава площта. Въпросният терен е бил отдаден на 20-годишна концесия през януари 2007 г., когато кметът е сключил договор ЕТ „Стелена Кръстева – Димитринка Пальонова-Капсарова“. Дни след това главният архитект дал разрешително за поставяне на сглобяем павилион от 95 кв. м върху общинския терен. Още през май 2007 г., въпреки че не била изминала и 1 година от сключването на контракта, със заповед на Манолов е била назначена комисия за осъществяването на контрол на изпълнението на договора за концесия. Тази комисия установила нарушения - по отношение на площта на конструкцията, на дървената ограда и др. За отстраняването им били предприети действия и било докладвано на ОбС, че всичко по договора е изпълнено.

През 2017 година нова работна група отново извършила проверка на концесионния договор. Тя констатирала, че има поставен навес от 60 кв. м, за който нямало одобрена схема и издадено разрешение. Комисията предложила на кмета Манолов или да предприеме действия по премахване на навеса, или да се внесат изменения в договора за концесия. През 2019 г. комисията отново поискала от градоначалника събаряне на конструкцията и търсене на обезщетение за използваната допълнително търговска площ. От своя страна кметът внесъл предложението на комисията в ОбС, но местният парламент върнал докладната му записка за допълнителна разработка и изчисления за дължимото обезщетение.

Впоследствие Общинският съвет е дал съгласие за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация, с което е упълномощил кмета да бъде изготвен финансово -икономически анализ и предложение за изменение на договора с едноличния търговец. Решено било също да се определи дължимото обезщетение за навеса в размер на 117, 60 лв. месечно. След влизането на това решение в сила концесионерът заплатил 3 880, 80 лв. хода на проверката е установено, че в началото на април 2016 г. от страна на ЕТ „Стелена Кръстева – Димитринка Пальонова-Капсарова“ е внесено в общината искане, с което моли кмета да бъде разрешено поставянето на временна конструкция в зелени площи при р-т „При хъша“ и, съответно добросъвестно да плаща за това. Отговорът бил, че съгласно нормата от закона за устройство на територията преместваемите обекти в такива случаи могат да заемат 10 на 100 от площта на имота, както и че не може да бъде поставена допълнителна временна конструкция, тъй като с изграждането на заведението е постигната полагащата се по закон площ за застрояване.

В дадените по преписката обяснения пред прокурор кметът Манолов е потвърдил фактическата обстановка и е заявил, че с даденото от ОбС съгласие за изменение на Подробния устройствен план следвало концесионерът да се уведоми за допълнението, да се изготви финансово-икономически анализ, предложение за изменение на договора и следвало за това да се вземе решение от Общинския съвет. Манолов обяснил също,че през 2016 г. имало сключен договор с концесионера за поставянето на навес. В дадените по преписката обяснения общинският съветник Христо Щерев е подчертал, че същността и целта на сключения договор за концесия била да се обслужват детската площадка и зелените площи, а те основно се използвали за търговски площи. Според Щерев нарушенията били няколко: даване на зелени площи без санкция и търпимост на нова площ без одобрение на архитект и без гласуване на Общинския съвет. На дебатите, проведени от ОбС през 2019 г., на общинските съветници били предоставени документи за 2017, 2018 г. и 2019 г., че имало искане от страна на концесионера за ползване на зелените площи, но общинските съветници не били видели тези документи. През 2017 г. комисия за проверки на концесиите констатирала нарушения, но предписанията й не били изпълнявани. След това започнали да променят концесията, да променят зелената площ в частна общинска собственост или впоследствие да бъде продадена, за да се обслужат нарушенията на концесията. Щерев смята, че това е несправедливо.Случаят е даден в ръцете на Специализираната прокуратура, която да прецени дали от страна на вече бившия кмет на Свиленград е осъществено престъпление по чл. 282 он Наказателния кодекс. Именно специализираната прокуратура може да разследва министри, депутати, кметове, зам.-кметове и др. за престъпления по служба.