19
Пет, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленград и Любимец засега не попадат в полезрението на касапите

Във връзка с проведено заседание на Централния епизоотичен съвет с председател вицепремиера Томислав Дончев и взетите решения областният управител на Хасково Станислав Дечев даде указания в 20-километровите зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването африканска чума по свинете на територията на други области на страната.

Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е 2 август. След изтичане на срока се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган - Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл. 139 от Закона за ветеринарномедицинска дейност. Общините Свиленград и Любимец засега не попадат в полезрението на касапите, тъй като на териториите им няма свинекомплекс.

По време на заседанието на Областната епизооотична комисия, провело се на 31 юли, Станислав Дечев разпореди екипи на ОДБХ и полицията, съвместно с кметовете на населени места, да проведат незабавни срещи по селата с хората, за да им разяснят мярката и да препоръчат на стопаните да изпълнят указанията.

На територията на Хасковска област има една индустриална ферма. Тя се намира в с. Клокотница. 20-километровата зона, за която важи мярката, обхваща 23 населени места от община Хасково, 25 в община Димитровград, 6 в община Минерални бани, 3 в област Пловдив и 2 в област Стара Загора.

На заседание на Областна епизоотична комисия в Ямбол е определена 20-километрова зона около свинекомплекс „СиС“ ООД - Елхово. В тази зона попадат и 10 населени места от община Тополовград. С писмо областният управител на Хасково е информиран за наложените мерки в съседния регион.

Същевременно приключи преброяването на прасетата в т. нар. „заден двор“. В община Свиленград шопарите са около 900, като броят на регистрираните е нищожен.

 

Населени места, попадащи в 20 км. зона на индустриална ферма в с.Клокотница

Община Хасково - гр. Хасково, с.Николово, с.Козлец, с.Гълъбец, с.Тракиец, с.Текето, с.Конуш, с.Въгларово, с.Мандра, с.Орлово, с.Войводово, с.Книжовник, с.Манастир, с.Стамболийски, с.Стойково, с.Подкрепа, с.Узунджово, с.Нова Надежда, с.Александрово, с.Любеново, с.Гарваново, с.Клокотница, с.Малево;

Община Димитровград - гр.Димитровград, с.Ябълково, гр.Меричлери, с.Крепост, с.Горски извор, с.Добрич ,с.Радиево, с.Черногорово, с.Брод, с.Скобелево, с.Сталево, с.Злато поле, с.Крум, с.Каснаково, с.Върбица, с.Бодрово, с.Воден, с.Голямо Асеново, с.Долно Белево, с.Бряст, с.Здравец, с.Длъгнево, с.Малко Асеново, с.Великан, с.Светлина;

Община Минерални бани -Минерални бани, с.Сусам, с.Татарево, с.Брястово, с.Спахиево, с.Сираково;

Обл.Пловдив - с.Воден, с.Езерово, с.Караджалово;

Обл.Стара Загора - с.Златна ливада, с.Целина;

От Областна администрация Ямбол - гр.Тополовград, с.Синапово, с.Капитан Петко Войвода, с.Чукаров, с.Орешник, с.Мрамор, с.Доброселец, с.Княжево, с.Устрем, с.Срем